Visie en missie

 

Groei van dementie

In de huidige maatschappij ontstaat er in de komende jaren een forse groei in het aantal mensen met een dementieel syndroom. De mensen die geboren zijn in de babyboom tijd, de eerste jaren na de oorlog, komen nu op een leeftijd dat dementie kan toeslaan. De groei in dementie is aanwezig over de hele breedte van de maatschappij en kan ontstaan op verschillende leeftijden maar vooral bij de ouder wordende mens. De laatste officiƫle cijfers geven aan dat dementie in 2030 volksziekte nummer 1 wordt en spreken over een groei van bijna 40% in de komende 5 jaren. De cijfers voor de periode na 2020 zijn zeer verontrustend met een groei van 60 tot 80%. Een nieuwe ontwikkeling is dat mensen al tussen de 40 en 65 jaar getroffen kunnen worden door dementie. De snelle groei heeft tot gevolg dat er een tekort is aan goede voorzieningen voor mensen met een dementieel syndroom en hun familie. Voorzieningen die hen in staat stelt om vanuit gelijkwaardigheid en openheid in vrijheid te kunnen wonen.

Behoeftes bij dementie

Beleven in Leven kent de behoeften van familie van de mensen die lijden aan een dementieel syndroom als het thuis niet meer kan. Die familieleden hebben allen de wens om hun familielid onder te brengen op een warme en rustige plek waar het goed toeven is. Een plek waar mensen menswaardig worden benaderd, zich vrij kunnen bewegen en waar bijna alles beschikbaar is zoals men dat kent uit de tijd voor dat de dementie begon.

Specialistische zorg bij dementie

Wij vinden dat er voor het kunnen wonen met een dementie een andere meer specialistische zorg nodig is dan nu beschikbaar. Zorg die gebaseerd is op het voelen en beleven van het dagelijkse ritme van mensen met dementie zonder opgesloten te worden. Voor het leven met dementie kan volgens ons pas onderlinge verbondenheid ontstaan bij een vorm van zorg die in een weidse kleinschalig wonen vorm kan worden gegeven. Die bijzondere zorg geeft een meerwaarde en betekenis aan mensen die eens een werkzaam en vol leven leidden.

De missie van Beleven in Leven

Het is de missie van Beleven in Leven om zorg te geven aan mensen met een dementie middels kleinschalig wonen in een weidse natuurlijke omgeving waarbij bijna alles wat er vroeger altijd was er nu ook is. Leven zonder sloten op deuren en buiten kunnen dwalen in een omgeving met veel natuur. Zorg die het beste in de mensen met een dementie naar boven brengt. Mensen die voorheen ook een menswaardig bestaan hebben geleid en dat bestaan nu met hun familie bij ons kunnen invullen. Een leven waar mensen met dementie meer plezier in hun leven hebben, meer kwaliteit in het leven hebben, daardoor minder medicijnen gebruiken en dan ouder worden. Beleven in Leven wil en zal de beste zijn in wat men kan bieden aan leven met dementie. Dat is een complete leefomgeving met een dwaalgebied met wandelpaden en zitjes, theatertje, barretje, een winkeltje, een kapsalon, klein vee, terrasjes, een tuin, een werkplaats etc.