Onze kerwaarden

 

Gelijkwaardig zijn

Leven met een dementie betekent; een grote verandering in wie je bent, jezelf verliezen, jezelf kwijtraken in de chaos in je hoofd. Je gedrag kan veranderen en je begrijpt de wereld om je heen niet meer. Als je in zo een kwetsbare positie verkeert en hulp/zorg nodig hebt, is gelijkwaardigheid in de benadering van groot belang. Gelijkwaardig in nemen en ontvangen, met respect de ander tegemoet treden. Gelijkwaardig door te kunnen en durven delen met elkaar, elkaar zien en elkaar erkennen.

Daadwerkelijke verbondenheid

Verbondenheid is contacten durven aan te gaan en vrijblijvendheid hierbij uit durven sluiten. Verbonden in vrijheid met elkaar. Kennen en gekend worden. De individuele vrijheid die wij nastreven is essentieel om te komen tot daadwerkelijke verbondenheid. Hierdoor ontstaat vernieuwing van binnenuit. Beleven in Leven streeft naar openheid in contacten en het willen toezien op transparantie waardoor er open verbindingen ontstaan tussen individuen.

Verwondering

Door met verwondering in het leven te staan en de ander met verwondering tegemoet te treden is er nauwelijks gedrag wat als vreemd zal worden ervaren. Hierdoor kan iemand zichzelf zijn zoals hij zich op dat moment voelt. Wanneer je de ander in verwondering tegemoet treedt is al het gedrag dat bij de ander hoort goed. Vanuit een houding van verwondering ben je in staat om de ander van dichtbij te voelen en te ervaren.

Waarde en betekenis

Het leven heeft ook met een dementie waarde. De waarde van een leven wordt bij ons niet vastgelegd in strikte regels maar door en vanuit de mens zelf. Het toekennen van waarde aan een leven is uitsluitend weggelegd voor de unieke persoon zelf. Alleen zijn of haar leven telt bij ons en dat levert een bijdrage aan de waarde van een leven door uit te gaan van menswaardigheid en bestaansrecht in dat bijzondere leven. Elk individu heeft hetzelfde recht om zijn gevoelens beantwoord te zien. Dit geeft de specifieke waarde en betekenis aan het leven van mensen met een dementie.