Kwaliteit leveren in zorg

 

Kwaliteiten en veiligheid van onze zorg

Wij zijn een nieuwe zorgaanbieder maar hebben ruim de tijd gehad om ons daarop terdege voor te bereiden op ons ideaalbeeld. Het zorgen voor mensen met een dementieel syndroom willen wij met een hoge kwaliteitsnorm leveren . De zorg voor dementie is niet nieuw en aan veel regels en voorschriften gebonden. Het is niet aan ons om die regels te veranderen maar wel is het aan ons om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan die regels maar dan met onze eigen signatuur.

Wij hebben al de nodige protocollen opgesteld hoe wij willen werken om aan de regels en wetgeving te voldoen. Dat alleen is niet voldoende, wij laten onze werkwijze en protocollen keuren en doorlichten door instanties die daar hun specialisme van hebben gemaakt. Wij zijn straks verbonden aan een juridisch adviesbureau uit de zorgsector om missers in dit vak uit te sluiten, door de juiste protocollen in te stellen en voldoende controles te doen op de regelgeving op onze locatie.

Wij gaan voldoen aan de HKZ norm, oftewel Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit model is ontwikkeld door alle partijen in de zorg en heeft een groot draagvlak. Omdat wij nieuw zijn hebben wij het grote voordeel dat wij direct vanaf de start volgens deze normen onze zorg kunnen neerzetten.

Het spreekt voor zich dat de veiligheid van de zorg die wij leveren ook gegarandeerd wordt, wij hebben daartoe de nodige protocollen opgesteld die wij ook weer laten testen en controleren.