Inschrijven/Aanmelden

 

Wanneer kunt u zich inschrijven als nieuwe bewoner

Wij verwachten in de zomer van 2018 open te gaan en denken dat het niet eerder zinvol is om mogelijke bewoners aan te melden dan in het najaar van 2017 voor onze eerste vestiging in Schagerbrug. Kijk regelmatig op deze site en u ziet dan vanzelf wanneer dat het geval is. Of contact ons als u al vragen heeft over mogelijke inschrijvingen. Als wij zover zijn dan kunt u een aanmeldingsformulier downloaden of opvragen voor toezending en is dit vermeld op onze website.

Overige voorwaarden om te kunnen komen wonen bij ons

Realiseert u zich als mantelzorger van de man of vrouw die bij ons komt wonen dat de nieuwe bewoner in principe bij ons blijft wonen tot einde van zijn of haar leven. Wij zullen daarom met u als de mantelzorger een heel proces doorlopen met o.a. het invullen en ondertekenen van wettelijk verplichte formulieren en vragen u om akkoord gaan met regels die wij met u afspreken alvorens een daadwerkelijke opname/bewoning mogelijk is. Onder deze afspraken vallen ook een aantal financiƫle afspraken die wij met elkaar moeten overeenkomen.

Het is voor ons heel belangrijk dat u het ons mogelijk moet maken om het appartement van uw familielid zo veel als mogelijk is in te richten met zaken die voor de bewoner als vertrouwd worden ervaren. Wij willen dat het appartement van uw familielid er zo veel als kan uitziet als de vertrouwende omgeving van thuis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het zelfde behang op de muur van het appartement zoals dat de bewoner het thuis ook heeft Wij willen daar zoveel als mogelijk is naar toewerken .

Basisvoorwaarden om te kunnen inschrijven

Om uw partner of familielid bij ons te kunnen inschrijven moet u zich realiseren dat deze aanmelding alleen zinvol is als de toekomstige bewoner een door het CIZ vastgestelde zorgzwaarte pakket met minimaal profiel 4 heeft toegewezen gekregen. Als de nieuwe bewoner een juiste indicatie heeft , plannen wij na inschrijving een intake gesprek in met u. Dit gesprek moet ons een beeld geven van welke zorg onze toekomstige bewoner nodig heeft en of wij kunnen voldoen aan het verwachtingspatroon dat u en de mogelijke nieuwe bewoner heeft. Wij kijken dan tevens of een daadwerkelijke opname als nieuwe bewoner mogelijk is en of zij of hij past in onze missie.

Beperkingen om bij ons te kunnen wonen

Het is mogelijk dat wij de inschrijving van uw familielid niet kunnen aannemen omdat het ziektebeeld van uw familielid ons onmogelijk maakt om de optimale en juiste zorg te kunnen geven die bij hem of haar past. Denk hierbij aan een ernstige vorm van agressie. Wij behouden ons het recht voor om nieuwe bewoners , indien echt noodzakelijk, af te kunnen wijzen.