De zorg

 

Beleven in Leven gaat zorg leveren op basis van Zorg in Natura (Zin) met een Volledig Pakket Thuis (VPT) vanaf profiel 4 (zorgzwaarte pakket 4). Dit houdt in dat wij wonen en zorg gescheiden aanbieden waardoor de verplichte eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) tot een minimum beperkt blijft. Onze bewoners dragen dan afhankelijk van hun inkomen of vermogen maximaal €35- tot € 750,- per maand af aan het CAK.

De zorg die wij leveren valt onder de wet op de Langdurige Zorg (WLZ) met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor die zorg ontvangen wij vergoedingen van de overheid. Voor de kosten van het wonen berekenen wij een huur. Daarnaast vragen wij een vaste vergeoding aan servicekosten voor de extra’s die wij onze bewoners bieden. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand het inkomen van de bewoner.

Wij kiezen er voor om alle zorg en medische diensten optimaal aan te bieden aan onze bewoners. Wij verbinden daarom een vaste huisarts aan onze organisatie voor de medische diensten van de eerstelijns zorg. Tevens verwachten wij een contract af te sluiten met een Zorgcontractant voor de tweedelijns zorg voor de diensten van een Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG).

Omdat wij zoveel als mogelijk is willen aansluiten bij behoefte van onze bewoners en bewegen daarbij ook een onderdeel van kan zijn, gaan wij de mogelijkheid aanbieden om gebruik te maken van een fysiotherapeut met een aangepaste fitnessruimte.

Wij willen in de toekomst een erkenning gaan aanvragen voor de wet op Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit vereist dat wij aan veel regels die hiervoor zijn vastgesteld moeten voldoen en de te leveren zorg hiertoe moeten inrichten. Ondanks al deze regels en organisatorische voorwaarden zullen wij hier toch aan willen voldoen om dat dit ons in staat stelt om onze zorg als een volwassen organisatie aan te bieden.

Onze zorg in de groepswoningen is gebaseerd op 2 medewerkers per 7 tot 8 bewoners te realiseren. Hiermee voldoen wij ruim aan de normen die hiervoor gesteld worden.